Integritetspolicy

1. Tillämpningsområde

Vi är så glada att du besöker vår hemsida, och för ditt visade intresse för vårt företag och våra produkter. Vi är mycket noggranna med skyddet av dina personuppgifter och ditt privatliv när vi behandlar personuppgifter. Nordic Sugar AB behandlar personuppgifterna som inhämtas när vår hemsida besöks i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Den här hemsidan tillhandahålls och kontrolleras av Nordic Sugar AB, 205 04 Malmö, Sweden, Org. nr. 556456-1602 (“Nordic Sugar”, “vi”, “oss”, “vår”)]. Denna integritets- och cookiepolicy (“Policy“) förklarar vilka personuppgifter vi inhämtar och behandlar under ditt besök på och i samband med denna hemsida. Den inkluderar en beskrivning av dina rättigheter, inklusive din rättighet att invända mot en del av den behandling vi utför.

Denna hemsida innehåller länkar till andra hemsidor. Nordic Sugar är inte ansvariga för integritetsskyddet eller innehållet på sådana andra hemsidor.

2. Hur behandlar vi dina personuppgifter?

a. Personuppgifter i samband med ditt besök på denna hemsida

När du besöker vår hemsida, lagrar våra webbservrar, som en del av en standardprocedur, den IP-adress som du blivit tilldelad av din leverantör för internetservice, såväl som den hemsida från vilken du kommit för att besöka oss, de områden du besöker på vår hemsida, typ och version av webbläsare och vilket operationssystem som du använder, värdnamnet på de tillträdande datorerna såväl som datum och längd på besöket.

Vi behandlar sådana personuppgifter för följande ändamål:

 • För att tillhandahålla dig tekniska administrationsprocesser rörande hemsidan; och
 • För att implementera och upprätthålla IT- säkerhetsåtgärder.

Vi raderar personuppgifter vilka vi behandlar i samband med ditt besök på denna hemsida efter en period på maximalt 12 veckor.

b. Personuppgifter i samband med dina frågor och förfrågningar

Vår hemsidas kontaktformulär fordrar att du uppger ditt namn till oss, din e-mailadress och ämnet och innehållet för din förfrågan. Det är fritt att lämna oss ytterligare information, exempelvis vidare kontaktuppgifter (såsom ett telefonnummer eller postadress).

Vi behandlar sådana personuppgifter för följande ändamål:

 • För att besvara dina frågor eller kontakta dig i samband med dina frågor och förfrågningar, och för att tillhandahålla dig med tjänster och produkter för att tillgodose dina frågor och förfrågningar; och
 • För hantering av kundrelationer.

c. Personuppgifter i samband med nyhetsbrev, nyheter och publikationer

Vi inhämtar och behandlar ditt namn och din e-mailadress i samband med prenumeration på våra nyhetsbrev, nyheter och publikationer. Vi behandlar även din postadress om du ber om att motta våra tryckta publikationer i posten.

Vi behandlar sådana personuppgifter för följande syften endast efter ditt samtycke:

 • För att tillhandahålla dig våra nyhetsbrev, nyheter och publikationer;
 • För att fråga dig om att ta del av våra produktundersökningar; och  
 • För andra marknadsföringssyften.

För nyhetsbrev, använder vi tjänster från Apsis International AB, Stormgatan 11, 211 20 Malmö, Sweden.

När du registrerar dig för nyhetsbrev lagras följande uppgifter på servrarna tillhörande Apsis, Tysklnad.

Ditt namn och e-mailadress och IT information (IP-adress, användardata, cookiesdata, online navigationsdata, platsdata, webbläsardata).

Apsis behandlar denna data för att skicka och utvärdera nyhetsbrev för vår räkning. Dessutom, kan Apsis också bearbeta denna data för att optimera eller förbättra sina tjänster, tillexempel för att tekniskt optimera utskick och presentation av nyhetsbrev. Apsis loggar prenumerationerna på våra nyhetsbrev för att kunna bevisa att registreringsprocessen är i enlighet med den dubbla opt-in proceduren. Loggen innehåller tidsangivelse för din registrering och bekräftelse, så väl som din IP-adress. Apsis loggar också förändringar i dina personuppgifter som lagras hos Apsis.

Apsis utför statistiska undersökningar.  Dessa innefattar, till exempel, kontroll av huruvida nyhetsbrev har öppnats, när de öppnas och vilka länkar som klickas på. Av tekniska skäl, kan denna information komma att utpeka enskilda nyhetsbrevmottagare. Emellertid, är det varken vår eller Apsiss avsikt, att bevaka enskilda användare. Utvärderingarna syftar till att bekanta oss med läsvanorna hos våra läsare och anpassa innehållet efter dem.

Du kan avbryta din prenumeration av vårt nyhetsbrev när som helst genom att använda länken för uppsägning av prenumeration som återfinns i varje e-mail. Om du inte har prenumererat på något nyhetsbrev eller våra e-mail tjänster, kommer ingen data överföras. The Rocket Science Group’s integritetspolicy kan hittas på https://apsis.com/about-us/policies/privacy-policy

d. Hur länge behåller vi dina uppgifter?

Vi raderar dina personuppgifter så som beskrivet i detta stycke, såvida inte uttryckligen framförts i annat stycke av denna Policy.

Vi raderar personuppgifter som vi behandlar i samband med dina frågor och förfrågningar när vi har besvarat din fråga eller förfrågan eller tillhandahållit de besvarande tjänsterna och/eller produkterna. Vi raderar dina personuppgifter som vi behandlar baserat på ditt samtycke, till exempel i samband med din prenumeration på nyhetsbrev, när du återkallar ditt samtycke.

Som ett undantag kommer vi inte radera dina personuppgifter när vi fortfarande har ett legitimt intresse i att använda dina personuppgifter. Till exempel, kan vi komma att behålla dina personuppgifter för att lösa upp tvister, eller följa rättsliga krav. I vilket fall, kommer vi inte behålla eller använda dina personuppgifter längre än nödvändigt för de ändamål som framförts i denna Policy.

e. Med vem delar vi dina personuppgifter?

Vi avslöjar eller överför personlig information till andra parter enligt följande:

 • Med andra rättsliga enheter tillhörande Nordzucker Group om detta är nödvändigt för ändamålen som framförts i denna policy, till exempel om din fråga angår ett annat företag inom Nordzucker Group, eller i den utsträckning detta är nödvändigt av interna administrativa skäl;
 • till tredje parts tjänsteleverantörer, då de tillhandahåller tjänster där de utför bearbetning för vår räkning avseende hemsidan och de ändamål som framförts i denna Policy (till exempel, hysande av webbsidor och teknisk support, tillhandahållare av mailtjänster för marknadsföring, dataanalys webbutvecklare);
 • om vi har skyldighet att avslöja eller dela dina personuppgifter för att följa rättsliga skyldigheter, eller för att upprätthålla, försvara eller skydda rättigheterna och egendomen tillhörande Nordic Sugar AB och andra enheter i Nordzucker Group;
 • till myndigheter och annan tredje part vid begäran från myndighet och polis, eller annars om krävs eller tillåtet enligt lag, inklusive men inte begränsat till svar på domstolsbeslut.

Vi avslöjar också användarinformation när vi har skäl att tro att någon orsakar skada på eller stör våra rättigheter eller egendom, andra användare av vår hemsida, eller någon annan som kan skadas av sådan aktivitet.

3. Cookies

Vi använder cookies och liknande teknologier, såsom taggning för att få våra webbsidor att (inklusive våra mobilsidor) fungera bättre och urskilja dig från andra användare.

Data inhämtad via cookies kommer enbart användas för att förhöja kvaliteten och tillgång till innehåll, tjänster och support till våra besökare. Datan kan komma att göras offentlig från tid till annan, emellertid endast i en aggregerad, icke personligt identifierbar form, exempelvis för att påvisa det totala antalet besökare på hemsidan.

Var vänlig se vår cookie policy nedan för detaljer om vilka cookies vi använder för olika ändamål.

4. Dina rättigheter

Vänligen skicka ett e-mail till vårt dataskyddsombud (se stycke “Kontakt” nedan för detaljer) för att åberopa dina rättigheter som framförs nedan i detalj.

Du har rätt att begära information om dina personuppgifter, mottagare av dina personuppgifter såväl som ändamålen som ligger till grund för den aktuella behandlingen som sker av dina personuppgifter. Vi kommer rätta felaktiga personuppgifter på din begäran. Under vissa omständigheter, kan du begära att vi överför personlig information som du har tillhandahållit oss och även radering av dina personuppgifter.

Då vi förlitar oss på ditt samtycke för att kunna behandla dina personuppgifter, har du när som helst rätt att återkalla ett sådant samtycke för vårt fortsatta användande av dina personuppgifter.

I det fall vi grundat en behandlingsprocess på legitimt intresse, kan du invända mot behandlingen av dina personuppgifter, till exempel för att besvara dina frågor eller administrativa skäl, på grunder som rör din specifika situation.
Du kan kontrollera i vilken utsträckning vi marknadsför till dig, och du har när som helst rätt att begära att vi slutar skicka utskick med marknadsföring till dig.

Vi hoppas att vi på ett tillfredställande vis kan besvara eventuella frågor du har angående sättet vi behandlar dina personuppgifter. För de fall du har olösta bekymmer har du rätt att klaga till Datainspektionen. Du kan framföra din klagan i medlemsstaten för din vistelseort, arbetsort, eller där en påstådd överträdelse av dataskyddslagstiftningen har skett.

5. Kontakt

Var god kontakta Nordzucker Group Dataskydds Manager på dataprotection@nordzucker.com rörande dina rättigheter. Nordzucker Group Dataskydds Manager finns tillgänglig för dig om du har några klagomål gällande dataskydd. Om du har några ytterligare frågor eller kommentarer var vänlig kontakta Nordic Sugar AB https://www.nordzucker.com/en/contacts/nordic-sugar-ab

Cookie policy

Vi använder cookies och liknande teknologier, såsom taggning för att få våra webbsidor (inklusive våra mobilsidor) att fungera bättre och urskilja dig från andra användare. Cookies är små textfiler som sparas på din dator, smartphone eller annan IT-enhet när du besöker våra webbsidor. Cookies tillåter igenkänning av din dator/IP-adress och inhämtning av information rörande vilka sidor du har besökt och vilka funktioner du har använt.

1. Typer av cookies

Vi använder följande cookies:

Nödvändiga cookies. Dessa är cookies som är nödvändiga för utförandet av våra tjänster. De inkluderar, till exempel, cookies som möjliggör för dig att logga in på säkra områden av våra tjänster.

Funktionscookies. Dessa används för att känna igen dig när du återvänder till våra tjänster. Detta möjliggör för oss att anpassa innehållet efter dig personligen, hälsa dig vid namn och komma ihåg dina preferenser (till exempel, ditt val av språk eller region). Information som dessa cookies inhämtar kan anonymiseras och de kan inte spåra din aktivitet på andra webbsidor.

Analys-/prestandacookies. Dessa cookies inhämtar information om hur folk använder våra tjänster. Exempelvis, använder vi Google Analytics för att hjälpa oss förstå hur kunder kommer till våra webbsidor, söker eller använder våra webbsidor och hjälper oss förbättra sättet på vilka våra webbsidor och applikationer fungerar, till exempel, genom att försäkra att användare enkelt hittar vad de söker efter. Datan som lagras av dessa cookies visar aldrig personliga detaljer från vilka din individuella identitet kan urskiljas.

Tredjeparts cookies. Dessa cookies används av våra affärspartners och tjänstetillhandahållare på våra tjänster av samma skäl som identifierats ovan.

2. Detaljer om cookies och liknande teknologier vi använder på vår hemsida

a. Egna cookies

Vi använder cookies som en del av vårt innehållshanteringssystem (tillhandahållen av tredje parts tjänsteleverantörer) för att tillåta hemsidan att behålla ihållande information sidor emellan, baserat på dina preferenser och sidoaktivitet, till exempel språkpreferenser. Informationen som inhämtas av denna cookie kommer lagras under din webbläsningssession i din dators minne.

b. Google

Vi använder cookies och liknande teknologier tillhandahållna av Google, Inc. (“Google”) av olika skäl.
För mer information om Google:s bearbetning av personuppgifter, vänligen läs Google:s integritetspolicy https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google Analytics
Vi använder Google Analytics, en webbanalystjänst tillhandahållen av Google. Informationen som genereras av cookien rörande din användning av hemsidan (inklusive din IP-adress) kommer bli överförd till och lagrad av Google på servrar i USA. Google kommer använda denna information å dina vägnar i syfte att utvärdera din användning av hemsidan, sammanställa rapporter på webbsideaktivitet för webbsideoperatörer och tillhandahålla andra tjänster rörande webbsideaktivitet och internetanvändning till webbsideleverantören. Google kommer inte att associera din IP-adress med någon annan data som innehas av Google.

Var vänlig notera att vi har utökat programkodningen från Google Analytics på den Tyska hemsidan för att inkludera funktionen “gat._anonymizeip(), för att Google ska avskära/anonymisera den sista byte/oktett av IP-adressen för Medlemsstater i EU såväl som för andra parter till Avtalet i det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet.  Bara I undantagsfall, skickas och förkortas den fullständiga IP-adressen till Google Servers I USA.

Du kan hindra Google’s inhämtning och användning av data (cookies och IP adress) genom att ladda ner och installera webbläsarplug-in, tillgänglig under följande länk https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Utöver detta, kan du vägra användning av cookies genom att välja rätt inställningar på din webbläsare. Emellertid, var vänlig notera att om du gör detta, kommer du inte kunna nyttja hemsidan med dess fulla funktioner.

Vi har ingått ett avtal med Google gällande outsourcing av vår databehandling och fullt ut implementerat de strikta krav från den Tyska dataskyddsmyndigheten vid användningen av Google Analytics.

Vidare information om Google Analytics kan hittas på:
https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/
https://policies.google.com/privacy?hl=en

Google Web Fonts
Vi använder Google Web Fonts för att tillse en enhetlig representation av typsnitt. När du öppnar vår hemsida, laddar din dator de nödvändiga typsnitten in i din webbläsarecache för att visa texter och typsnitt korrekt. Av detta skäl etablerar din webbläsare en koppling till Google servers som överför din IP-adress.

c. Addthis

Vi använder Addthis, tillhandahållen av AddThis, Inc., för att möjliggöra för användarna av vår hemsida att använda funktioner från social media, t.ex. delning, skicka eller rekommendation av sidor till andra.

Vidare information gällande Addthis kan hittas under https://www.addthis.com/privacy/index

d. YouTube

Vi har bäddat in YouTube videos (provided by YouTube LLC) på några av våra sidor. När du besöker dessa sidor, etableras en sammankoppling med YouTube.  En klick på en video utlöser sedan vidare processer för databehandling. Av tekniska skäl, överförs din IP-adress till Youtube när du besöker sidor som inkluderar YouTube videos. YouTube kan föreslå innehåll till dig, baserat på din tidigare användning, om du är inloggad på YouTube när du besöker vår hemsida och medan du klickar på YouTube knappen på vår hemsida.

Vidare information om YouTube kan hittas på https://policies.google.com/privacy?hl=en

e. Facebook

Vi använder Facebook, tillhandahållet av Facebook, Inc., för att identifiera användare inloggade på Facebook för ändamål att dela innehåll på Facebook. Denna funktion behandlar endast dina personuppgifter om du är inloggad på Facebook när du besöker vår hemsida och medan du klickar på Facebook knappen på vår hemsida.

Vidare information om Facebook kan hittas på https://www.facebook.com/privacy/explanation

g. Pinterest

Vi använder Pinterest, tillhandahållet av Pinterest, Inc., för att identifiera användare inloggade på Pinterest för ändamål att “inhämta”, “organisera” och “dela” innehåll på Pinterest. Denna funktion behandlar endast dina personuppgifter om du är inloggad på Pinterest medan du besöker vår hemsida och medan du klickar på Pinterest knappen på vår hemsida.

Vidare information om Pinterest kan hittas på https://policy.pinterest.com/en-gb/privacy-policy

h. Instagram

Vi använder Instagram, tillhandahållet av Instagram, LLC, för att identifiera användare inloggade på Instagram för ändamål att “dela” bilder på Instagram. Denna funktion behandlar endast dina personuppgifter om du är inloggad på medan du besöker vår hemsida och medan du klickar på Instagram knappen på vår hemsida.

Vidare information om Instagram kan hittas på https://help.instagram.com/519522125107875

3. Hur du avaktiverar cookies?

Du kan avaktivera cookies enligt beskrivningen nedan för de specifika typerna av cookies. Var god se respektive stycke för detaljer. Dessutom kan du avaktivera cookies genom att ändra din webbläsares inställningar. Om du skulle välja att avaktivera cookies på din enhet kommer du ha exakt samma tillgång till Nordic Sugar:s webbsidor som du hade haft om cookies hade vart aktiverade, det kommer endast resultera i mindre precisa användningssiffror avseende Nordic Sugar:s egna interna rapporter och mindre bakgrundsinformation för oss att lära oss av. Var vänlig referera till din hjälpguide för din webbläsare nedan för vidare information om hur du raderar cookies från din webbläsare.

För Internet Explorer, finns en hjälpguide tillgänglig här

För Mozilla firefox, finns en hjälpguide tillgänglig här

För Chrome, finns en hjälpguide tillgänglig här

För Safari, finns en hjälpguide tillgänglig här